Berita Detail

2021-06-01

Peringatan Hari Lahir Pancasila

Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Ada sejarah panjang di balik penetapan tanggal tersebut sebagai hari jadi Pancasila yang sekarang menjadi hari libur nasional. Awal mula terbentuknya Hari Lahir Pancasila terkait dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno untuk pertama kali memperkenalkan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kala itu, Ir. Soekarno ini menyebutkan lima dasar negara Indonesia, yakni sila pertama Kebangsaan, sila kedua Internasionalisme atau Perikemanusiaan, sila ketiga Demokrasi, sila keempat Keadilan sosial, dan sila kelima Ketuhanan yang Maha Esa.

Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokroseojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Di jaman ini peringatan Hari Kelahiran Pancasila diharapkan menyadarkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia itu adalah pemersatu seluruh elemen-elemen bangsa Indonesia yang tidak dapat lagi ditawar-tawar.

Opening Hours

  • Monday 07:00 - 14:00 WITA
  • Tuesday 07:00 - 14:00 WITA
  • Wednesday 07:00 - 14:00 WITA
  • Thursday 07:00 - 14:00 WITA
  • Friday 07:00 - 14:00 WITA
  • Saturday 07:00 - 14:00 WITA
  • Sunday Closed

Newsletter

www.smarajawalimakassar.sch.id